Brøndby Ombytnings Service A/S
Monterings Vejledning for Automatgearkasser!

printer_ikon_da
(Tryk på ikonet)

Skal følges nøjagtigt ,da garantien ellers bortfalder!

Dette er kun en generel monteringsvejledning og erstatter IKKE monteringsvejledningen fra fabrikken. Denne skal også følges!

Denne monteringsvejledning skal returneres indenfor 14 dage fra købsdato/monteringsdato!

Udleveringsdato: ____________________ Tilbagesendes senest: _____________________

1. Før montering Følgende ting skal først efterprøves:

Check om Converteren sidder rigtig i gearkassen. Sørg for at styrestifterne sidder i motorblokken. check flexpladen for skader revner m.m., evt. skal den udskiftes. Ubetinget test funktionen af gear -elektronik , Kickdown kontakt). Styrebøsningen til Converteren i krumtappen, skal tjekkes hvis en sådan forefindes!

Dato: _____________________ Efterprøvet: ____________________

2. Oliekøler skal renses.

Det er ubetinget nødvendig at den indbyggede oliekøler samt tilsluttede olieledninger bliver demonteret og skyllet med et egnet rengøringsmiddel. Olieflydningen skal checkes: ca. 1 Liter olie på 20 sekunder. Dette checkes efter oliekøleren. Hvis olieflydningen ikke er god nok, check foran oliekøleren. Der må ikke være nogen forstoppelse i oliekøleren!

Dato: _____________________ Efterprøvet: _____________________

3. Montage af gearkassen.

Montages skal foretages med en „gearkasseløfter. Gearkassen må aldrig trækkes sammen med motoren ved hjælp af boltene, da dette nemt kan beskadige oliepumpen og converteren. Alle boltene på converteren monteres først uden brug af værktøj og derefter skrues fast over kors med rette moment Efter montage skal omsætterspil efterprøves (Axialspild 3-5 mm).

Dato: _____________________ Efterprøvet: _____________________

4. Indstilling af gearforbindelser.

Efter at gearkassen er indbygget følger nu indstillingen af gearet. Før man tilslutter gearforbindelsen sættes gearstangen i „P“ position og gearkassen i „P“ position. Derefter skulle gearstængerne kunne indsættes uden spænding. Den samme testes i „D“ position. ( stængerne må ikke have noget spild i ledderne )

Dato: _____________________ Efterprøvet: _____________________

5. Påfyldning af gearkassen med ATF-olie og oliestandskontrol.

Før motoren startes påfyldes ca. 3,5-4,5 Liter gearkasseolie (olietypen retter sig efter fabrikkens specifikation). Træk håndbremsen og lad motoren køre i tomgang. Fyld gearkasseolie på indtil den rigtige oliestand er nået. Aktiver fodbremsen og skift gennem alle gear. Ved de fleste biler bliver oliestanden i gearkassen målt i position „P“. ved nogle biler skal den dog måles i position „N“ eller „D“. Check specifikationen fra fabrikken! Evt. fyldes olie efter. Oliemålepind aftørres med en klud som ikke efterlader „fnug“. Der må aldring påfyldes for meget olie! Overflødig olie skal aftappes da for meget olie kan skade gearkassen lige så meget som for lidt olie. Oliemålepinden aflæses på begge sider! Efter prøvekørsel skal oliestanden ubetinget igen efterprøves.

Dato: ______________________ Efterprøvet: _____________________

6. Indstilling af gearet.

Hvis gearkassen har Kickdown kabel hhv. stænger eller en vacumdåse som kan indstilles , skal dette indstilles efter fabrikkens specifikationer. Indstil det foreskrevne modulationstryk!

Dato: ______________________ Efterprøvet: _____________________

7. Slutkontrol.

En prøvekørsel skal gennemføres for at afprøve tidspunkterne for gearskiftene og kickdown funktionen. Efter prøvekørsel skal oliestanden ubetinget checkes igen.!

Dato: ______________________ Efterprövet: _____________________

8. Olie- og Filterskift.

Efter 1000 km kørsel skal olie og filter udskiftes.

Ved elektroniske gearkasser slettes computerdata og adaptionsværdier sættes tilbage til nul. Hvis dette ikke foretages korrekt bortfalder alle garantier.

9. Vi anbefaler:

Efter 30.000 km eller et år olie- og filterskift for at forlænge levetiden af Deres gearkasse.

Navn på test-person i blokbogstaver:

Data på gearkasse og køretøj:

Gearkassetype: _____________________ Nummerplader: ______________________

Kilometerstand: _____________________ Påfyldte olietype: ______________________

Påfyldte mængde: ___________________ monteringsdato: ______________________

Alle ovenstående punkter er udført, indholdet forstået og indforstået med montagevejledningen

Sted, Dato: _____________________ Underskrift, Firmastempel: _______________________


 

De bedes emaile eller faxe denne montagevejledning udfyldt ttil BOS . Uden denne bortrfalder alle garanti ydelser!.

fax på +45 46151466 eller email på sj@bos.dk / kim@bos.dk

BOS Transmissions A/S Snedkergangen 10-12 2690 Karlslunde | Tlf.: +45 46 15 12 66 | Fax: