Garanti Bestemmelser

( Nedenstående er udfærdiget i samarbejde med FDM, Forbrugerstyrrelsen og ud fra CAD bestemmelser)

Vore garantibestemmelser følger købeloven og vi yder derfor 1/2 års garanti samt yderligere 1,5 års reklamationsret, eller 60.000km, hvad end der måtte komme først. Dette indebærer, at vi garanterer 100% for vore varer det første halve år, hvor vi dækker både arbejdsløn og reservedele, medmindre der er tale om en bruger eller monteringsfejl foretaget af andet værksted, f.eks. forkert eller manglende olie. Bevisbyrden for dette ligger hos os.

Efter udløbet af det første halve år, pålægges forbrugeren bevisbyrden, dvs forbrugeren skal bevise, at vi har leveret et produkt, der var fejlbehæftet ved leveringen. Dette vil formentlig være ret svært, og vi vil i denne reklamationsperiode strække os langt for at afhjælpe fejl og mangler til mindst mulig gene og færrest mulige omkostninger for forbrugeren.

Ovenstående garanti/reklamationsbestemmelser gælder ombytningsenheder, dvs totalt istandsatte enheder, uanset om det er forbrugerens egen enhed der er hovedrenoveret eller en enhed leveret af os.

I tilfælde af delreparationer af vore kunders egne enheder gælder samme bestemmelser, men dog kun for de reservedele, der er udskiftet i forbindelse med reparationen. Hvis der forekommer ikke synlige fejl, hæfter vi ikke efterfølgende for disse, hvis de stadig findes efter en reparation. Efterfølgende monteringsomkostninger i et fornyet forsøg på at lokalisere en fejl dækkes ikke.

I tilfælde af fejlagtig samling af en gearkasse, dækkes omkostninger ved af/påmontering efter CAD’s vejledende priser. Ligeledes dækkes vores arbejdstid på gearkassen.

I tilfælde af undersøgelser af enheder hvor der er oplyste fejl, kan der forekomme tilfælde, hvor der ikke er synlige fejl. I disse tilfælde hæfter BOS Transmissions ikke for omkostninger i et fornyet forsøg på at lokalisere fejlen eller omkostninger forbundet hermed. Hvis BOS påtager sig at udbedre en specificeret fejl dækker vi omkostninger forbundet med en reklamation, såfremt BOS reparationstilbud er accepteret fuldt ud. Hvis BOS har overset en synlig fejl, dækkes arbejdstid, men ikke de ekstra reservedele der eventuelt skal benyttes.

Transport af bilen samt andre følgeskader dækkes ikke. Leje af bil under reklamationstiden dækkes heller ikke.

Reklamationsarbejde dækkes med dkr. 365,00 + moms i timen og evt reservedele til rene kost-priser. Arbejdet dækkes KUN ved forudgående aftale om forbrug af tid.

VIGTIGT!! Ved køb af automatgearkasser, som efterfølgende bliver monteret på biler med tuning eller andet der øger eller ændre bilens standard ydelse med mere end de tilladte 20%, vil der ikke være nogen form for garanti på gearkassen. Dette er pga. gearkasserne ikke er bygget til det ekstra pres, og de går meget hurtigere i stykker + hvis der er foretaget ændringer i bilens styreenhed/elektronik, kan dette også påvirker gearkassen negativt.

Garanti for Convertere.

På convertere yder vi 1/2års garanti og 1,5års yderligere reklamationsret. I det første halve år, yder vi et tilskud til af/på monteringen på 1.400kr, dog stadig kun ved forudgående aftale. I det efterfølgende 1,5år skal kunden selv dække af/på monteringen.

Ved reklamation på en converter, fremsender vi en anden converter pr. efterkrav, og eftermodtagelse af reklamationsenheden her hos B.O.S. A/S , og i såfald reklamationen bliver godkendt, vil denne blive krediteret igen.

HUSK altid at kontakte os inden der bliver foretaget nogen indgreb vedrørende reklamation/garanti – og få altid en aftale på plads inden reklamations arbejdet går igang.

Garanti på importerede enheder:

Når vi sælger originale enheder fra Udenlandske leverandører kan der forekomme tilfælde, hvor en evt reklamation skal rettes til vores leverandør, dette hjælper vi selvfølgelig med, Derudover skal man være opmærksom på, at der kan være specielle aftaler omkring garanti, da udlandet ikke har samme regler som i Danmark, og de ofte kun yder 1års garanti, Vi vil altid prøve at afhjælpe dette problem så godt som vi kan, bla ved køb af VW/Audi, Seat og Skoda, kan det ske, at bilen skal til Dem, som ligger i Flensborg. Vi vil dog så vidt muligt afhjælpe fejlen fra vort værksted i Karlslunde.

Medlem af både FDM og CAD.

Forenede Danske Motorejere

Forenede Danske Motorejere

Centralforeningen af autoreparatører

Centralforeningen af autoreparatører

tryk på ovenstående ikoner, for at gå til deres hjemmesider!

BOS Transmissions A/S Snedkergangen 10-12 2690 Karlslunde | Tlf.: +45 46 15 12 66 | Fax: